Om oss

Tømmerstø Velforening ble stiftet 25. november 1980. Velforeningen har ikke vært like aktiv i alle år, men i 2005 tok noen beboere tak i foreningen, og ønsket å lage noen gode og hyggelige aktiviteter for beboerne på Tømmerstø.

Inger Witterveen var formann for velforeningen fra 2005 – 2010. Hun gjorde en formidabel innsats i løpet av disse årene. Styret fikk orden på økonomien og fikk i gang årlige tradisjoner som fakkeltog nyttårsaften, og ryddedag på vårparten.

Da Inger sluttet som styremedlem, var det Frank Tønnessen som overtok som leder i Velforeningen. Han er en engasjert og inspirerende formann. Det nåværende styret ønsket å få til flere aktiviteter for beboerne på Tømmerstø, og arrangerte ”barnas dag”, ski-dag, juletrebrenning og temakvelder, i tillegg til ryddedag og fakkeltog. På aktivitetene for barna, har oppslutningen vært stor. På ”barnas dag” 2011, var det ca. 150 barn, med foreldre tilstede.

Vi vil at Tømmerstø skal være et godt sted å bo, i dag og i fremtiden. Bydelen er i sterk vekst. Velforeningen er opptatt av å sikre og utarbeide friområder som kan være til glede for de som bor i nærområdet. Det er viktig at tilgangen til sjøen blir ivaretatt og om mulig enda bedre. Det er også viktig at turløyper beholdes og utbedres.

Økt bebyggelse fører til økende trafikk. Dermed blir det også viktig å tenke på sikkerheten til de myke trafikantene. Vi må gjøre sykkelstier og overganger så sikre som mulig, slik at barna kan ferdes tryggest mulig i trafikken.

Velforeningen ønsker å skape trygghet, samhold og kontakt mellom mennesker. Vi vil skape trivsel i nærmiljøet. Aktivitetene vi i velforeningen arrangerer for våre medlemmer, håper og tror vi er med på å skape trivsel for beboerne på Tømmerstø.

Vi regner med 360 husstander til Tømmerstø Velforening. Det vil si at flyers blir delt ut i alle disse postkassene. Bordalen, Bordalssløyfen, Bordalsbakken, Vavikbakken, Kystveien, Tømmeråsen, Tømmerstien, Rabberstien er alle gater som er med i samme Vel.

Pr. 11. mai 2011, er det 120 betalende medlemmer.

Vi har i løpet av de siste månedene innledet et sammarbeid med Fidjeåsen Velforening, og blitt enige om at vi vil sammarbeide om noen av aktivitetene i årshjulet, siden beboere fra begge velforeninger deltar på disse.

Vi ønsker å skape flere aktiviteter for ungdommen og de eldste i nærmiljøet. Dette er en utfordring vi må jobbe videre med.